Diensten – Onderwijs

Wij helpen onderwijsinstellingen om leerlingen autodidactische vaardigheden en goede leergewoonten aan te leren, zoals plannen, concentreren, reflecteren Onze expertises in het onderwijs Intrinsieke motivatie Onderzoek wijst uit dat Nederlandse leerlingen relatief ongemotiveerd zijn. Aangezien demotivatie sterk samenhangt met slechte schoolprestaties is het belangrijk om te kijken hoe je de intrinsieke motivatie van jongeren kunt verhogen. … Continue reading Diensten – Onderwijs