Problemen in het onderwijs

Hoewel het Nederlandse onderwijssysteem tot een van de betere systemen in de wereld gerekend mag worden, zijn er nog genoeg punten voor verbetering. 

  • Leerlingen vinden het moeilijk om te plannen en hun huiswerk bij te houden. Met als gevolg dat ze kort voor de toets grote hoeveelheden informatie proberen te leren. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat leerlingen informatie veel beter opslaan wanneer ze gefaseerd leren – dus herhaaldelijk in kleine stapjes.
  • Leerlingen hebben moeite met concentreren, omdat ze afgeleid worden door elkaar, smartphones, games en sociale media. Leerlingen kijken gemiddeld meer dan 80 keer per dag op hun smartphone, waarbij 94% dit ook geregeld tijdens lessen doet. Deze afleiding heeft negatieve gevolgen voor hun cognitieve prestaties. Toch is het afpakken van de smartphone niet de oplossing.
  • Leerlingen reflecteren onvoldoende op hun eigen gedrag, waardoor problemen (ondanks beloftes) aanhouden. Scholen doen hun best om leerlingen te helpen het aanleren van reflectievaardigheden, maar het gebeurt nog te sporadisch en vrijblijvend.
  • In het onderwijs ligt teveel nadruk op cijfers en te weinig op gedrag. Leerlingen proberen vooral hoge cijfers te halen (of geen onvoldoendes) en maken zich veel minder druk over hun leerproces, kennis of vaardigheden.

Als gevolg van deze problemen zijn de uitgaven aan bijlesscholen de afgelopen 15 jaar met 500% gestegen. Dit werkt ongelijkheid in de hand, want niet alle ouders hebben hier geld voor. Wij helpen scholen deze problemen aan te pakken.

Leren leren:
plannen, concentreren & reflecteren

Wij helpen onderwijsinstellingen om leerlingen autodidactische vaardigheden en goede leergewoonten aan te leren, zoals leren leren, plannen, concentreren en reflecteren. Dit doen we via workshops aan docenten.  

Plannen
Concentreren
Reflecteren
Effectief leren
Digitale verslaving
Geheugen

Verder zijn we op dit moment druk bezig met de ontwikkeling van Zelfi. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde mobiele applicatie die scholieren gaat helpen bij het aanleren van autodidactische leer- en reflectievaardigheden. Leerlingen gaan zelf aan de slag en krijgen leuke selfies als beloning. 

Zelfi
Zelfi heeft een NWO subsidie ter waarde van 40.000€ ontvangen voor het verder ontwikkelen van Zelfi.

Zelfi werd beloond met de eerste prijs bij de Donders Education Hackaton van de Radboud Universiteit.  

Wetenschap achter Zelfi

Dr. Sanne de Wit & Dr. David Maij
Bespreken de achterliggende gedachte en belangrijkste principes van Zelfi!

Could the young but realize how soon they will become mere walking bundles of habits, they would give meer heed to their conduct while in the plastic stateWilliam James

Updates

Wil je op de hoogte blijven van alle updates over de ontwikkeling van onze mobiele applicatie? Volg ons dan via onze sociale media kanalen of neem af en toe een kijkje op deze pagina. 

07/02/2019

Vandaag was David op bezoek bij Harold Bekkering, professor in de neurowetenschap van educatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Harold schreef mee aan het boek “De Lerende Mens” en is druk bezig met het opzetten van een gelijknamig platform dat ondersteuning biedt aan jongeren met leesproblemen. Harold zet zich in om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de belevingswereld van jongeren en heeft toegezegd Zelfi te ondersteunen waar mogelijk. Onze dank is groot Harold!

26/01/2019

Lotte presenteerde vandaag de eerste uitkomsten van het Zelfi onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. 

11/09/2018

Vandaag beginnen we samen met de Universiteit van Amsterdam een wetenschappelijk onderzoek op drie middelbare scholen (Wolfert Tweetalig, Wolfert College en De Werkplaats) om de effectiviteit van een aantal principes die ten grondslag liggen aan Zelfi wetenschappelijk te onderzoeken.

06/08/2018

Het idee achter Zelfi werd ontwikkeld door dr. David Maij & dr. Sanne de Wit, maar zij zijn geen programmeurs. Om Zelfi te kunnen ontwikkelen worden we daarom bijgestaan door Pauls InnovatiebureauLeone Design en Organiq

04/07/2018

Fantastisch nieuws! We hebben een Take Off grant gewonnen t.w.v. 40.000 van het NWO voor de verdere ontwikkeling van Zelfi!

19/04/2018

Het tweede gedeelte van onze blog over de noodzaak van een shift van cijfer- naar gedragsfetisjisme in het onderwijs is gepubliceerd bij Vernieuwenderwijs.

11/04/2018

Het eerste gedeelte van onze blog over de noodzaak van een shift van cijfer- naar gedragsfetisjisme in het onderwijs is gepubliceerd bij Vernieuwenderwijs.

01/03/2018

Interview met Sanne de Wit en Michiel Klonhammer over de ontwikkeling van onze mobiele applicatie. 

06/02/2018

De prijs van de Donders Education Hackaton – een 3D geprinte versie van ons eigen brein – werd afgelopen week verwezenlijkt. 

08/12/2017

De Universiteit van Amsterdam schreef over onze winst op de Donders Education Hackaton 

27/11/2017

We hebben samen met ons team het 30-uur durende Donders Education Hackaton  van de Radboud Universiteit in Nijmegen gewonnen met het ontwikkelen van een neurowetenschappelijk onderbouwde mobiele applicatie. Deze applicatie moet scholieren gaan helpen om goede leergewoontes te ontwikkelen. 

Onze fotogallerij

Zo kan het er uit zien als wij op bezoek komen

Stel hier je vraag