Wij helpen scholen in kleine stapjes te veranderen zodat ze jongeren beter voorbereiden op een leven lang gemotiveerd en zelfstandig leren.

“De maatstaf van een geslaagde opleiding is niet de hoeveelheid kennis waarmee leerlingen de school verlaten. Als kinderen de school verlaten met een honger naar kennis en enig idee over hoe ze die moeten verweren en gebruiken dan heeft de school zijn werk gedaan.”
Livingstone, 1941

Onze expertises

Geit-Motivatie copy

Onderzoek wijst uit dat Nederlandse leerlingen relatief ongemotiveerd zijn. Aangezien demotivatie sterk samenhangt met slechte schoolprestaties is het belangrijk om te kijken hoe je de intrinsieke motivatie van jongeren kunt verhogen. Een belangrijke stap is om aansluiting te zoeken bij de belevingswereld van jongeren. Wij leggen uit hoe je die aansluiting kunt vinden. Verder kennen de meeste docenten de zelfdeterminatietheorie wel. Maar in hoeverre voldoen de lestechnieken die jij als docent inzet hier nu daadwerkelijk aan? Samen met docenten gaan we op systematische wijze onderzoeken aan welke knoppen we moeten draaien om de motivatie van leerlingen te vergroten.

Geit-organiseren & prioriteren

We leven in een technologische maatschappij waarin er steeds meer informatie op ons wordt gevuurd. Zoals via Magister, de mail, Google classrooms en Whatsappgroepen. Het niet goed kunnen verzamelen, organiseren, prioriteren en van die informatie leidt tot stress en cognitieve overbelasting. Ook bij veel volwassenen nog. Het is daarom belangrijk om deze vaardigheden al vroeg bij leerlingen te trainen. 

Geit-Van-cijfers-naar-gedrag

Leerlingen leren vaak vooral voor een cijfer en in mindere mate voor het onder de knie krijgen van een vaardigheid. Cijfers zorgen zo voor oppervlakkig leren (kort leren voor de toets), stress en extrinsieke motivatie. Steeds meer scholen raken bewust van dit probleem en ‘formatief evalueren’ is momenteel dan ook een hot topic. Formatief evalueren omvat het cyclische proces van leerdoelen opstellen, informatie verzamelen en les- en leerstrategieën aanpassen. Met formatief evalueren komt er meer nadruk te liggen op het leerproces en minder op cijfers en bovendien komt er meer eigenaarschap te liggen bij  jongeren.

Online lesgeven

Door de coronacrises waren docenten van de ene op de andere dag genoodzaakt om online les te geven. Wij gaan in op de wetenschap achter online lesgeven. Didactiek is nog steeds het belangrijkst. Daarna is het noodzaak om de verbinding aan te gaan en jongeren te activeren om met de lesstof aan de slag te gaan.

Geit-School

Leerlingen vinden het nog moeilijk om effectief te leren. De meest gebruikte leerstrategieën zijn herlezen, samenvatten (lees: overschrijven) en markeren. Wij kregen zelf pas op de universiteit uitgelegd hoe je effectief en wetenschappelijk onderbouwd kunt leren. We hebben een gereedschapskist aan effectieve leertools die we graag delen. Cruciaal voor afstandsonderwijs, waarbij jongeren nog vaker zelfstandig moeten leren.

Geit-Plannen

Onderzoeken laten zien dat leerlingen gemiddeld 85 keer per dag op hun telefoon kijken en dat leerlingen tot wel 15 punten lager scoren op een IQ test wanneer hun telefoon binnen handbereik ligt. 70% van de leerlingen geeft zelfs aan dat ze hun smartphonegebruik niet onder controle hebben. Dat komt omdat apps vol zitten met neuropsychologische trucjes om de gebruiker verslaafd te maken aan de app. Wij laten zie hoe die trucjes werken en hoe je diezelfde trucjes kunt inzetten om leerlingen tegen afleidende apps te wapenen.

Geit-reflecteren

Leerlingen reflecteren onvoldoende op hun eigen gedrag, waardoor problemen met plannen en concentreren (ondanks beloftes) aanhouden. Scholen doen hun best om leerlingen te helpen met het aanleren van reflectievaardigheden, maar het gebeurt nog te sporadisch en vrijblijvend. Wij leggen uit hoe je leerlingen op een regelmatige basis zelfstandig kunt leren reflecteren. We hebben hier ook een eigen tool voor ontwikkeld (zie Zelfi).

Geit-puberbrein

Executieve functies, of ‘uitvoerende regelfuncties’ is een term die we steeds vaker horen in de context van het onderwijs. Wetenschappelijk gezien wordt er een breed scala aan cognitieve functies mee bedoelt die je nodig hebt om te kunnen functioneren. Hieronder vallen bijvoorbeeld het werkgeheugen, emotieregulatie, inhibitie, cognitieve flexibiliteit en controle. Over executieve functies bestaan veel misvattingen. Het is niet mogelijk om in het algemeen de executieve functies te verbeteren. Wel kan er effectief getraind worden op deelgebieden die worden gereguleerd door de executieve functies, zoals plannen, reflecteren of het reguleren van emoties. Wij zorgen ervoor dat docenten en mentoren de vaardigheid aanleren om dit over te brengen aan leerlingen.

Problemen die we oplossen

Leerlingen zijn passief, ongemotiveerd of vertonen geen eigenaarschap

Onvoldoendes van de inspectie

Docenten zijn veranderingsmoe of geven vooral traditioneel les 

Kennis uit trainingen vindt zijn weg niet naar het klaslokaal

Onze aanpak:
duurzame gedragsverandering in kleine stapjes

“Er is niets wat zo veelbelovend leek en zo frustrerend weinig heeft opgeleverd als die duizenden workshops en seminars die geen significant verschil hebben gemaakt in het onderwijs van de leraren die ze gevolgd hebben.”  Fullan & Stiegelbauer, 1991

En daarom zetten wij vooral in op duurzame gedragsverandering via verandertrajecten.

 

Verandertrajecten

Om de gewoonten van docenten aan te passen is meer nodig dan een workshop. Gedragsverandering vergt oefenen, evalueren en verbeteren. Daarom zetten wij vooral in op lange termijn verandertrajecten. We bouwen een band op, zetten gezamenlijk een lijn uit en veranderen gedrag in kleine stapjes.
Vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan met de oprichter

Studiedagen

Bij veel studiedagen ontbreekt het aan een langetermijnvisie. Wij verzorgen wekelijks studiedagen en weten hoe je deze dagen effectief kunt inzetten. Op zo'n manier dat kennis zijn weg vindt naar het klaslokaal.
Lees onze succesformule voor studiedagen

Workshops / Webinars / Lezingen

Tijdens workshops/webinars/lezingen gaan onze gedragspsychologen op een interactieve manier met een groep docenten aan de slag om vaardigheden over te brengen. Het einddoel is altijd een experiment dat docenten in de klas inzetten. En we faciliteren (inschoolse) follow-up voor duurzame gedragsverandering.
Webinar aanbieding door corona periode

Coaching

Tijdens coaching gesprekken helpen we jou of je collega's 1-op-1. Online, telefonisch of als het weer kan, fysiek. Dit is de meest effectieve vorm van hulp die er is. We staan ook vermeld bij https://www.coachingvoordocenten.com/.

Onze klanten

Wat onze klanten over ons zeggen

Onze blogs

Tariefindicaties

Verandertraject

Prijs Inhoud
427
Per dagdeel (4.5 uur)

Stap 1. Wat is de huidige staat van het onderwijs in de school? (Vragenlijstonderzoek bij docenten en leerlingen)

Stap 2. Wat voor onderwijs wil de school? Docenten en leerlingen meenemen.

Stap 3. Training + kleine test opzetten.

Stap 4. Succesverhalen borgen en opschalen.

Studiedag

Inhoud
Prijs op aanvraag
Inclusief:
- Behoefte inventarisatie docenten
- Lezing/inspiratiesessie
- Parallele workshops
- Tussentijdse evaluatie
- Terugkomdag voor borging kennis

Zo kan het er uitzien als wij langskomen

Al enthousiast geworden? Neem meteen contact met ons op!

  Drs. Loes Kreemers

  Duurzaamheidspsycholoog

  Loes is gespecialiseerd in groen gedrag. Ze is projectleider en onderzoeker bij het lectoraat psychologie voor een duurzame stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Hier doet ze onderzoek naar de gedragsverandering die van belang is voor de transitie naar een duurzame maatschappij. Loes studeerde sociale psychologie om te begrijpen waarom mensen bepaalde keuzes maken. Ze promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar gedragsverandering en zelf-compassie. Loes helpt beleidsmakers om duurzame keuzes aantrekkelijk te maken voor breder publiek en adviseert Neuro Habits bij casussen die gaan over groen gedrag.

  Gespecialiseerd in

  Duurzaamheid

  Groen gedrag

  Arbeid & Organisatie

  neuro-habits-4

  Dr. Inge Wolsink

  Arbeid en organisatie psycholoog

  Sociaal, slim, gepassioneerd en creatief. Inge is gepromoveerd als arbeid & organisatie psychologe en deed onderzoek naar proactief gedrag en creativiteit aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar promotie-traject ondervond ze zelf de consequenties van hevige stress. Tijdens haar herstel specialiseerde ze zich in de wetenschap achter stress, en volgde een opleiding tot yoga docent in India. Nu helpt ze organisaties en particulieren om op een gezonde manier creativiteit en effectiviteit te bevorderen, en stress te signaleren en reduceren.

  Gespecialiseerd in

  Stress

  Creativiteit

  Mindfulness

  animatie-website-inge_004

  Jay Borger, MSc.

  Biopsycholoog

  Jay is afgestudeerd als psychobioloog en altijd gepassioneerd geweest over hoe je wetenschappelijke kennis kan gebruiken om mensen fitter en gezonder te maken. Tijdens zijn studiejaren kreeg hij snel door dat er veel informatie is die niet wordt toegepast in de praktijk. Bij Neuro Habits draagt hij zijn kennis over naar de praktijk. Jay is vriendelijk, zorgvuldig en gedreven en staat altijd open voor een gesprek.

  Gespecialiseerd in

  Gezond gedrag

  Slaap

  Stress

  jay

  Drs. Daniël H. D. Maij

  Psychiater / adviseur

  Daniël is de broer van David. Hij is geen medewerker van Neuro Habits, maar geeft advies vanuit zijn functie als psychiater bij de GGZ-instellingen Parnassia en Antes. Daniël is gespecialiseerd en opleider in de verslavingspsychiatrie en weet zodoende ook alles van gewoontevorming. Daniël’s advies wordt altijd ingewonnen bij verslavingsproblematiek of bij het gebruik van medicijnen. Dit is belangrijk, want psychologen hebben geen geneeskunde gestudeerd en psychiaters wel.

  Gespecialiseerd in

  Geneeskunde

  Arts

  Verslaving

  Roos Hijner, MSc.

  Gedragspsycholoog

  Roos wilde vroeger astronaut worden, maar besloot met beide benen op de grond te blijven staan en studeerde af als Psycholoog Arbeid & Gezondheid. Ze is het liefst dagelijks bezig met onderwerpen die er echt toe doen op het snijvlak van mens, welbevinden op het werk en leven lang ontwikkelen. Je mag haar dan ook altijd wakker maken voor een goed gesprek over motivatie, vitaliteit, werkplezier en onderwijs. Roos is bevlogen, nieuwsgierig, betrokken en enthousiast.

  Gespecialiseerd in

  Onderwijs

  Vitaliteit

  Werkgeluk

  4F5B00F3-7D7C-43F8-8D3A-6BFFDA66E1C8_Facetune_09-12-2019-01-29-51-edit

  Dr. Sanne de Wit

  Klinisch psycholoog / adviseur

  Dr. Sanne de Wit is geen medewerker van Neuro Habits, maar geeft onafhankelijk advies vanuit haar functie als universitair hoofddocent en gewoonteonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is ze nauw betrokken bij de ontwikkeling van Zelfi, de mobiele applicatie waarmee we onderwijsinstellingen helpen zodat leerlingen en studenten betere leren plannen, reflecteren en concentreren.

  Gespecialiseerd in

  Klinische psychologie

  Gewoontevorming

  Zelfi

  sanne_gif

  Dr. David L. R. Maij

  Neuropsycholoog

  Hij wilde altijd ‘uitvinder’ worden en Willie Wortel was zijn grote voorbeeld. Inmiddels is David psycholoog NIP, haalde hij masters in klinische gezondheidspsychologie en cognitieve neurowetenschappen, en promoveerde hij in de gedragswetenschappen. Zijn passies liggen bij gezondheidsgedrag en het onderwijs. David is kritisch, creatief en vriendelijk. Moeilijke dingen legt hij je makkelijk uit.

  Gespecialiseerd in

  Gewoontevorming

  Onderwijs

  Brein

  david
  Stel ons een vraag
  Stel nu je vraag via Whatsapp
  Hi! 👋
  Hoe kunnen wij helpen?