Veelgestelde vragen

Iedereen die wil ontwikkelen op het gebied van vitaliteit of onderwijs. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten, middelgrote tot grote organisaties en particulieren.

Wij hebben expertise in huis op het gebied van vitaliteit én (docenten)professionalisering. Je kunt je namelijk pas echt goed ontwikkelen als je daar de tijd en mentale ruimte voor hebt. Daarnaast zijn wij experts op het gebied van het langdurig meten én verbeteren van de vitaliteit. Door onze wetenschappelijke achtergrond en praktijkervaring kunnen we de effectiefste methodes inzetten voor duurzame gedragsverandering met gewoontevorming.

Meer weten over onze passie en ons team, klik hier.

Ons team bestaat uit een mix van psychologen (neuropsychologen, biopsychologen, arbeids- en organisatiepsychologen) en onderwijskundigen die tientallen jaren voor de klas hebben gestaan (zie ook ons team voor onze Linkedinpagina's en onze cv's).

Onderwijskundig
* Curriculumontwerp
* Bouwstenen van leerdoelen en ze betekenisvol maken
* Formatief handelen

* Eigenaarschap
* Zicht krijgen op leerlingen
* Differentiatie
* Feedback
* Motivatie
* Activerend onderwijs
* Digitale didactiek
* Plannen, organiseren en prioriteren
* Leren leren
* Reflecteren
* Digitale afleiding, concentratie en uitstelgedrag

De onderwijskundige onderwerpen vallen onder de volgende hoofdthema's van de NPO menukaart onderwijsinterventies:

Didactische modellen en werkvormen
Beheersingsleren
Feedback
Metacognitie & zelfregulatie
Samenwerkend leren
Spelend leren
Toetsen en evalueren
Feedback
Formatief evalueren in het VO/HO
Professionalisering en ontwikkeling
Professionalisering
Vormgeven van professionalisering
Schoolontwikkeling en verbetercultuur

 

Vitaliteit
* Stress
* Werkdruk
* Leefstijl
* Slaap
* Timemanagement
* Werk-privébalans
* Emotionele belasting
* Veerkracht
* Mindset
* Faalangst

De vorm van de interventie is afhankelijk van de behoeften van het personeel van de opdrachtgever. Daarom inventariseren we die eerst goed aan de hand van gesprekken en/of metingen.

Je kunt bij ons terecht voor verschillende interventies:

 • Verandertrajecten: Bij verandertrajecten begeleiden we een hele organisatie door een gedrags- of cultuurverandering. We brengen het huidige gedrag in kaart, stellen een leergang op maat op, gaan aan de slag en houden een vinger aan de pols zodat we op koers liggen voor de gewenste resultaten (neem hier contact op voor een afspraak).

 • Opleidingen: onze opleidingen bestaan uit een leergang van meerdere bijeenkomsten (zie bij de vorige vraag over welke onderwerpen we opleidingen aanbieden)
 • Studiedagen verzorgen we vooral voor onderwijsinstellingen. Deze geven we samen vorm met het management team, de teamleiders en eventueel docenten die een opleiding van ons hebben gevolgd (lees hier meer)
 • PSA's: PSA staat voor psychosociale arbeidsbelasting. Het periodiek in kaart brengen van de psychosociale arbeidsbelasting is verplicht volgens de Arbowet. Wij bieden PSA's aan voor organisaties en voor onderwijsinstellingen.
 • Coaching: Coaching is onze meest persoonlijke interventie. We brengen in kaart hoe jouw gewoonten tot stand zijn gekomen. We meten en analyseren daarvoor je gedrag (met een app). Vervolgens gaan we samen aan de slag met ons 7 STAPPEN plan om je doelen te bereiken (klik hier voor de gratis infographic). Afhankelijk van hoe moeilijk het gedrag is dat jij wilt veranderen spreken we vaker of minder vaak af. Natuurlijk alleen op momenten dat het jou goed uitkomt (Vraag hier coaching aan).

 • Bij workshops, webinars en lezingen gaan we op een interactieve manier met een groep aan de slag om kennis en vaardigheden over te brengen.

 • Digital leerapps: Neuro Habits is betrokken bij de ontwikkeling van verschillende apps zoals Zelfi (die jongeren helpt plannen, concentreren en reflecteren) en Pocket Didactiek (waarin we wetenschappelijk onderbouwde informatie over effectieve didactiek hebben samengevat).
 • Boek: de oprichter van Neuro Habits heeft een boek  geschreven over effectieve didactiek

Ons team is flexibel in communicatiewijze (telefoon/mail/Zoom/Whatsapp), werktijd én locatie en er is altijd wel een collega van ons beschikbaar voor vragen. Bovendien wordt hulp zowel fysiek als online aangeboden. Volg ons ook op LinkedIn waar we regelmatig gratis tips geven.

Wij hebben ervaring met zowel grote als kleine organisaties. We bezitten over een brede branche ervaring binnen o.a. onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten, IT en gezondheidszorg. Wij zijn inzetbaar voor iedere branche en hebben opdrachten uitgevoerd bij tientallen VO- en HO-scholen, de Universiteit van Amsterdam, het Amsterdam Medisch Centrum, Hogeschool Rotterdam, Thomas More docentenopleiding, Echt Onderwijs, We Transfer, Eneco en Nivea om er maar een paar te noemen. Daarnaast hebben wij ook honderden 1-op-1 coaching verzorgd aan particulieren.

Zowel een coach als psycholoog geven persoonlijke aandacht en willen helpen het gedrag van mensen te verbeteren of veranderen. Het verschil zit hem in de behandelmethode. Een psycholoog richt zich vooral op hoe gedrag is gevormd door in het verleden te graven voor onderliggende problemen. Een coach is juist toekomstgericht en pakt problemen aan die direct resultaat bieden. Het is wetenschappelijk bewezen dat coaching een positieve effect heeft op iemands prestatievermogen en vaardigheden. Wij richten ons doorgaans op oplossingsgerichte coaching, maar passen waar nodig motiverende gespreksvoering toe uit de psychologie. 

Klik hier voor een overzicht van wetenschappelijke artikelen over coaching.

Ja, je kunt onze trainingen via verschillende manieren vergoed krijgen of er subsidie voor aanvragen. Wij hebben het voor je op een rijtje gezet:

 • Via je werkgever
 • Via de Belastingdienst
 • Als zelfstandig ondernemer
 • Via het PGB/UWV
 • Via je zorgverzekering

Subsidie via menukaart NPO-gelden

Onze diensten vallen onder de volgende onderwerpen:

Didactische modellen en werkvormen
Beheersingsleren
Feedback
Metacognitie & zelfregulatie
Samenwerkend leren
Spelend leren
Toetsen en evalueren
Feedback
Formatief evalueren in het VO/HO
Professionalisering en ontwikkeling
Professionalisering
Vormgeven van professionalisering
Schoolontwikkeling en verbetercultuur

Via je werkgever

Veel bedrijven beschikken over een ontwikkel- en opleidingsbudget. Dit budget kan onder andere besteed worden aan onze trainingen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, zoals stressreductie en duurzame inzetbaarheid.

In je CAO staat of een ontwikkel- en opleidingsbudget is opgenomen. Je CAO is online te vinden of kan opgevraagd worden bij je HR-manager of leidinggevende. Wanneer zij je niet kunnen helpen, neem contact op met jouw bedrijfsarts om de mogelijkheden te bespreken.

Plan hier een gratis oriëntatiegesprek bij ons in om een passende offerte te maken voor jouw werkgever.

Via de belastingdienst

Als je als particulier een training wilt volgen in 2021 en geen studiefinanciering ontvangt, kun je de kosten aftrekken bij de belastingdienst onder scholingskosten. Het moet gaan om een leertraject waarbij je wordt begeleid bij je huidige of toekomstige baan.

Je moet je studiekosten bij elkaar optellen en daar trek je de vergoeding van je werkgever voor scholing vanaf. Het bedrag dat overblijft, is de aftrek voor studiekosten. De maximale aftrek per jaar is €15.000. Er is wel een drempel van €250 die je zelf moet betalen. Stel dat je training €2000 kost en je werkgever vergoedt €1000, dan is de berekening €2000-€1000-€250= €750. Het bedrag dat overblijft (€750), is de aftrek voor studiekosten. Klik hier om de exacte voorwaarden te bekijken.

 

Ben je een zelfstandig ondernemer?

Dan kan je de kosten onze trainingen aftrekken bij de inkomstenbelasting onder de post bedrijfskosten. De BTW (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. Voor meer informatie over de voorwaarden, klik hier.

Via het PGB of UWV

Als je op dit moment leeft met een persoonsgebonden budget, kun je de kosten onder bepaalde voorwaarden vergoed krijgen. Wanneer je een uitkering ontvangt van het UWV, informeer dan naar de beschikbare financiële middelen voor jouw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget voor coaching.

Zorgverzekering

Onze trainingen behoren niet tot het basispakket en wordt vanuit aanvullende verzekering meestal niet vergoed.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met ons.

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten kun je hier vinden. 

Klachtenprocedure

 1. Doel van de procedure

Het doel van deze procedure is het structureren van het proces van de behandeling van klachten binnen de organisatie. Door deze structurering dienen klachten van cursisten zodanig te worden ontvangen, geregistreerd, behandeld en geëvalueerd dat:

 • De cursist zo goed mogelijk tevreden wordt gesteld.
 • Herhaling van de klacht wordt voorkomen.
 1. Werkwijze

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. De klachtenprocedure bestrijkt twee termijnen en heeft een doorlooptijd van maximaal twee weken.

 • Termijn één is de ontvangst van de klacht. De registratie van de klacht vindt plaats
  binnen 5 werkdagen. De klant ontvangt tevens vijf werkdagen een bevestiging dat de klacht is ontvangen.
 • Termijn twee is de afhandeling van de klacht. De klacht wordt binnen twee weken
  afgehandeld.

 2.1 Behandelen van een klacht

De ontvanger stelt, indien mogelijk en nodig, een passende oplossing voor aan de cursist. De ontvanger legt de oplossing vast op het klachtenformulier.
Indien de ontvanger de klacht zelf niet of niet direct kan oplossen wordt deze voorgelegd aan een collega die over het desbetreffende onderwerp gaat of aan de eigenaren Jay en David.

Er dient te worden vermeld:

 • Behandelaar van klacht
 • Oorzaak
 • Oplossing
 • Datum

Doorlooptijd van klacht tot oplossing is maximaal twee weken. Bij de behandeling van de klacht wordt een onafhankelijke derde betrokken. De bewaartermijn van de klacht is 2 jaar.

 

2.4 Onafhankelijke derde

De cursist kan, als zij het voorstel om de klacht op te lossen, niet accepteert, een beroep doen op een onafhankelijke derde. De heer Michiel Lucassen (Michiel@vernieuwenderwijs.nl) treedt op als onafhankelijke derde in het afhandelen van de klacht. De uitspraak van deze onafhankelijk derde is bindend voor beide partijen.

 

2.5 Vaststellen oorzaak en oplossen probleem

De behandelaar, indien nodig in overleg met de collega’s en/of eigenaren, stelt de mogelijke oorzaken van de klacht vast en gaat na of een structurele oplossing c.q. preventieve maatregelen gewenst zijn. Oorzaak en oplossingen moeten op het klachtenformulier worden aangegeven.

 

 1. Verantwoordelijkheden

Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het correct ontvangen van een klacht. De klachtenbehandelaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de klacht, de archivering van het klachtenformulier en de daaraan gerelateerde documenten. De directeur is verantwoordelijk voor de analyse van de klachten.

 1. Registraties

Het klachtenformulier wordt opgeslagen op de computer in de map afgehandelde klachten. De registratie van de in behandeling zijnde klachten wordt bewaard tevens ook op de computer bewaard. De klachtenformulieren dienen opgeslagen te worden met als documentnaam het klachtnummer en de naam van de klachtindiener).

 1. Analyse van de klachten

Het klachtenformulier wordt na afhandeling van de klacht in de tekenmap van de directeur gedaan. De klachten worden (geanonimiseerd) in het teamoverleg besproken, zodat alle medewerkers op de hoogte zijn van de klacht en de afhandeling (leren, om herhaling te voorkomen).

Wij hebben het CRKBO keurmerk voor geregistreerde opleidingsinstellingen.

Sommige van onze psychologen hebben het NIP-keurmerk voor Nederlandse Psychologen. 

Wij zitten in het goedkeuringstraject van het Loket Gezond Leven van het RIVM voor wetenschappelijk goed onderbouwde interventies. 

Hannelore Hemeltjen

Onderwijskundige

Hannelore Hemeltjen is al meer dan 25 jaar docent aardrijkskunde en een ervaren trainer in het onderwijs. Nadat ze de master Learning & Innovation succesvol heeft afgerond is ze 4 jaar lang onderwijskundig leider geweest in het VO. Haar passie ligt bij lesgeven en didactiek. Ze richt ze zich nu, naast het lesgeven in het VO, op het begeleiden en trainen van docenten en teams, die hun onderwijs willen versterken. Hannelore is vriendelijk, doeltreffend, enthousiast en kan goed luisteren.

Gespecialiseerd in

Onderwijs

Didactiek

Veranderkundige procesbegeleiding

hannelore

Erik Groot Koerkamp

Onderwijsexpert

Hij is al zijn hele werkzame leven in het onderwijs werkzaam op allerlei plekken en is zeker niet van plan over een paar jaar met pensioen te gaan. Daardoor is het echt je leven lang leren. Hij neemt je graag mee naar talentontwikkeling, formatief handelen, onderzoekend leren en groei-mindset. Erik is creatief, bevlogen en altijd nieuwsgierig.

Gespecialiseerd in

Onderwijsvernieuwing

Reflecteren

Differentiatie

erik-groot-koerkamp-removebg-preview

Neuro Habits gebruikt cookies om uw ervaring op onze site te optimaliseren. Door verder te gaan op onze site gaat u akkoord met ons privacybeleid en de cookies die wij verwerken.

Ronald Flohil, MSc.

Arbeid- en organisatiepsycholoog

Ronald heeft een fascinatie voor menselijk gedrag. Logisch, want hij is Arbeid- en Organisatiepsycholoog. Tijdens zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in Coaching & Vitaliteit binnen organisaties. Hij komt snel tot de kern en werkt oplossingsgericht om tot blijvende gedragsverandering te komen. Ronald is energiek, vriendelijk en analytisch. 

Gespecialiseerd in

Coaching

Vitaliteit

Gedragsverandering

Neuro_Habits_Ronald

Drs. Loes Kreemers

Duurzaamheidspsycholoog

Loes is gespecialiseerd in groen gedrag. Ze is projectleider en onderzoeker bij het lectoraat psychologie voor een duurzame stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Hier doet ze onderzoek naar de gedragsverandering die van belang is voor de transitie naar een duurzame maatschappij. Loes studeerde sociale psychologie om te begrijpen waarom mensen bepaalde keuzes maken. Ze promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar gedragsverandering en zelf-compassie. Loes helpt beleidsmakers om duurzame keuzes aantrekkelijk te maken voor breder publiek en adviseert Neuro Habits bij casussen die gaan over groen gedrag.

Gespecialiseerd in

Duurzaamheid

Groen gedrag

Arbeid & Organisatie

neuro-habits-4

Dr. Inge Wolsink

Arbeid en organisatie psycholoog

Sociaal, slim, gepassioneerd en creatief. Inge is gepromoveerd als arbeid & organisatie psychologe en deed onderzoek naar proactief gedrag en creativiteit aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar promotie-traject ondervond ze zelf de consequenties van hevige stress. Tijdens haar herstel specialiseerde ze zich in de wetenschap achter stress, en volgde een opleiding tot yoga docent in India. Nu helpt ze organisaties en particulieren om op een gezonde manier creativiteit en effectiviteit te bevorderen, en stress te signaleren en reduceren.

Gespecialiseerd in

Stress

Creativiteit

Mindfulness

animatie-website-inge_004

Jay Borger, MSc.

Biopsycholoog

Jay is afgestudeerd als psychobioloog en altijd gepassioneerd geweest over hoe je wetenschappelijke kennis kan gebruiken om mensen fitter en gezonder te maken. Tijdens zijn studiejaren kreeg hij snel door dat er veel informatie is die niet wordt toegepast in de praktijk. Bij Neuro Habits draagt hij zijn kennis over naar de praktijk. Jay is vriendelijk, zorgvuldig en gedreven en staat altijd open voor een gesprek.

Gespecialiseerd in

Gezond gedrag

Slaap

Stress

jay

Drs. Daniël H. D. Maij

Psychiater / adviseur

Daniël is de broer van David. Hij is geen medewerker van Neuro Habits, maar geeft advies vanuit zijn functie als psychiater bij de GGZ-instellingen Parnassia en Antes. Daniël is gespecialiseerd en opleider in de verslavingspsychiatrie en weet zodoende ook alles van gewoontevorming. Daniël’s advies wordt altijd ingewonnen bij verslavingsproblematiek of bij het gebruik van medicijnen. Dit is belangrijk, want psychologen hebben geen geneeskunde gestudeerd en psychiaters wel.

Gespecialiseerd in

Geneeskunde

Arts

Verslaving

Roos Hijner, MSc.

Gedragspsycholoog

Roos wilde vroeger astronaut worden, maar besloot met beide benen op de grond te blijven staan en studeerde af als Psycholoog Arbeid & Gezondheid. Ze is het liefst dagelijks bezig met onderwerpen die er echt toe doen op het snijvlak van mens, welbevinden op het werk en leven lang ontwikkelen. Je mag haar dan ook altijd wakker maken voor een goed gesprek over motivatie, vitaliteit, werkplezier en onderwijs. Roos is bevlogen, nieuwsgierig, betrokken en enthousiast.

Gespecialiseerd in

Onderwijs

Vitaliteit

Werkgeluk

Neuro_Habits_Roos

Dr. Sanne de Wit

Klinisch psycholoog / adviseur

Dr. Sanne de Wit is geen medewerker van Neuro Habits, maar geeft onafhankelijk advies vanuit haar functie als universitair hoofddocent en gewoonteonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is ze nauw betrokken bij de ontwikkeling van Zelfi, de mobiele applicatie waarmee we onderwijsinstellingen helpen zodat leerlingen en studenten betere leren plannen, reflecteren en concentreren.

Gespecialiseerd in

Klinische psychologie

Gewoontevorming

Zelfi

sanne_gif

Dr. David L. R. Maij

Neuropsycholoog

David komt uit een onderwijsgezin en raakte gebiologeerd door de psychologie van leren en gedragsverandering. David is psycholoog NIP, haalde masters in klinische gezondheidspsychologie en cognitieve neurowetenschappen en promoveerde in de gedragswetenschappen. Zijn passies liggen bij gezondheidsgedrag en het onderwijs. David is kritisch, creatief en vriendelijk. Moeilijke dingen legt hij je makkelijk uit.

Gespecialiseerd in

Gewoontevorming

Onderwijs

Brein

david
Stel ons een vraag
Stel nu je vraag via Whatsapp
Hi! 👋
Hoe kunnen wij helpen?